Ur. w Rzeplinie, inż. bud. maszyn (Politechnika Krakowska, ukończył też studium menedżerskie SGH, od 1975 w Zamościu, najpierw w WPGKIM, w 1977-81 dyrektor wydz. GTiOŚ w Urzędzie Wojewódzkim, dyr. KBK, wiceprezydent (nadzorował budowę obwodnicy), dyrektor Wojew. Dyrekcji Dróg Publicznych. Ob. mieszka w Kraśniku, prowadzi prywatną firmę.