Ur. w Zamościu, w czasie okupacji był kolporterem prasy konspiracyjnej. Najlepszy lekkoatleta zamojski drugiej poł. l. 50., reprezentował LZS, należał do najlepszych zawodników na Lubelszczyźnie w biegu na 3 km (8.48,0 w 1958). Zajął III m. w biegu na 3 km z przeszk. na Centralnej Spartakiadzie Wsi (1959). Później zawodnik "Startu" Lublin, rekordzista Lubelszczyzny na 3 km z przeszk. (przetrwał 8 lat). Występował też jako bokser. Długoletni pracownik Izby Skarbowej w Zamościu, następnie w Lublinie (tam zmarł).