Ur. w Olbięcinie, gimnazjum ukończył w Kowlu, dzierżawił młyn, walczył w 1939. Od 1945 w Lublinie, najpierw grafik w Filmie Polskim, związany z teatrem kukiełkowym i Teatrem Osterwy (aktor, butafor, scenograf). Autor plakatów (nagradzany w krajowych konkursach), ilustrator. W l. 60-tych był autorem szeregu prac plenerowych w Zamościu: obu pomników Jeńców Radzieckich (ul. Śląska i Szwedzka), dwu plenerowych rzeźb: żurawie (fontanna przed d. PPRN i UW) i rybak (przed PDK, 1967, konserwacja 2023), a także sgraffita z mapą powiatu w fasadzie UW. Prawdopodobnie jego autorstwa także ceramiczna mozaika na tyłach ZDK. Ponadto wydał tekę z litograficznymi widokami Zamościa (1957). Od 1965 członek ZPAP, którego był m.in. wieloletnim prezesem lubelskiego oddziału. Żegnany jako znany lubelski artysta grafik.