Ur. w Zamościu, siostra Moniki, były uczennicami szkoły nr 10 i I LO, ukończyła szkołę muzyczną (klasa p. W. Grabek-Woś), następnie Akademię Muzyczną w Warszawie (1992). Po studiach wróciła do Zamościa, pracowała m.in. w zamojskim RMF i prowadziły agencję "Concertino", z siostrą śpiewała w prywatnym Teatrze Muzycznym Urszuli Trawińskiej-Moroz w Warszawie (w 1997 wystąpiły w głównych rolach podczas ZLT). W 1995-2011 solistka Teatru Muzycznego w Lublinie. Współpracowała m.in. z Teatrem Wielkim, została I-szym w historii UMCS dr sztuki (2003), również pedagog Wydziału Artystycznego, prowadzi zajęcia z emisji głosu oraz szkół muzycznych w Lublinie i Chełmie. ob. Agnieszka Piekaroś-Padzińska.