Ur. w Mińsku Litewskim, ukończył gimnazjum zamojskie (1931). Przed wojną pracował w instytucjach kontroli państwa. Po wojnie oskarżał w słynnych procesach morderców - Mazurkiewicza i Kota. Jest autorem wspomnień Kartki z hetmańskiego grodu (w pryw. zbiorach) oraz Wspomnień prokuratora drukowanych w zbiorze Pamiętniki prawników, 1969). Mieszka w Nowej Hucie.