Ur. w Zamościu, dziadek Michał Bojarczuk był jednym najbardziej znanych przedstawicieli XX-wiecznego Zamościa, dyrektorem I LO. Absolwentka tegoż i Akademii Rolniczej w Lublinie, pracowała m.in. w Technikum Rolniczym, prowadzą z mężem najstarszą przychodnię weterynaryjną w mieście. W 2007-2011 była przewodniczącą osiedla Kilińskiego, a w 2010-2018 z ramienia PO radną miejską dwu kadencji (przewodniczyła komisjom), w obu jako najlepiej oceniany radny. Była wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Platformy Obywatelskiej, w 2016 złożyła rezygnację. W 2018 pod swoim KWW, z poparciem Marcina Zamoyskiego, w wyborach na Prezydenta Zamościa uzyskała 19,4% głosów (4680) i zajęła II miejsce, a w kolejnych wyborach do RM jej KWW uzyskał 4 mandaty. W 2024 wybrana do RM z jedną z największych liczb głosów i została wiceprezydentem miasta. Wiceprzewodnicząca Zamojskiej Fundacji dla Zwierząt i Środowiska ZEA (2011).