Nie jest znany dom, w którym urodził się i mieszkał. Ze wzmianek we Wspomnieniach wynika, że w dzieciństwie i młodych latach było to mieszkanie w Rynku Wielkim, na piętrze, w dwupiętrowej kamienicy (cyt. 1. Doskakuję do okna, otwieram je lub zbiegam w dół, na rynek… 2. Ale rynek śpi utulony nocnym granatem… Znieruchomiałe budynki, pociemniałe okna 3. Okna pokoju wychodzą na rynek 4. Zabierają mi buty, biegam w kapciach, wyrzucam je na dach, po czym , wspinam się po balkonie na dach dwupiętrowego budynku. Pierwszy raz patrzę na miasto z góry).
Odnośnie mieszkania jeszcze – miało 3 pokoje (ubodzy zbierają się w środkowym pokoju, po prawej – mama położnica, po lewej szacowni goście), było wymalowane i jasne.
W Studiach nad życiem i twórczością  Pereca Y. Klausnera (Londyn 1958) podano inne, także nie precyzyjne lokalizacje – ul. Franciszkańska (ob. Staszica) i za I. Gelibterem, przyjacielem pisarza w 1865 – przy ul. Bazyliańskiej, w domu Grzelińskiego. Przed ślubem w 1878 w liście do narzeczonej napisał, że znalazł duże, ładne, cudowne mieszkanie. I tym razem nie poznajemy dokładnego adresu.
Adres Pereca, jako osoby dorosłej, adwokata, zachował się w zał. w 1880 Księdze ludności stałej mieszkańców Nowej Osady pod nr 289 (prawdopodobnie d. ul. Jerozolimska, ob. ul. Gminna, okolice DH "Agory"), zapisanego wraz z rodzicami, żoną i synem, oraz adnotacją z 30 III 1896 o zamieszkaniu w Warszawie.
W powiązaniu z Perecem trzeba wymienić inne miejsca zamieszkania, pod którymi wymieniany był jego ojciec Judka Perec:
1874 (wykaz właścicieli) – dom nr 67 współwłaściciel Perec (b. imienia), wspólnie z Kopelmanem,
1891 (księga podatkowa od budynków) – dom nr 67 przy ul. Piotra I (ul. Grodzka) wł. Kopelmana, w którym J. Perec był najemcą, na parterze, 3 pokoi z kuchnią.


 * We Wspomnieniach jeszcze: Doktor Skrzyński mieszka vis a vis naszego mieszkania, okno w okno. (Skrzyński posiadał w 1974 domy pod nr 24 i 54)
 * Z Perecem łączy się też - niesłusznie - kamienicę będącą własnością Jonasa Peretza, jego brata, który wszedł w jej posiadanie dopiero w 1887 małżeństwem z córką Feldmana.