Ur. w Zamościu. Brat Icchoka Lejby Pereca. Założył browar "Livonia" (1907), którego był właścicielem (później do 1927 ze wspólnikiem), współwłaścicielem "Domu Bankowego", pod koniec życia prowadził też biuro porad. W 1907 został posłem do II Dumy Państwowej z ramienia Żyd. Zjednoczenia Postępowego, w 1918-34 radny miejski, pełniąc funkcję sekretarza RM także delegat do Sejmiku (1920, 1927). Wielokrotnie zabierał głos kulturalnie i rzeczowo polemizując z antyżydowskimi opiniami (do pożytecznych prac nie będzie sprzeciwu Żydów, nie są np. przeciw parkowi, ale jest to deser). Był współzałożycielem biblioteki publicznej im. I. L. Pereca, wiceprzewodniczącym. Zarządu Gminy Wyznaniowej, wiceprzew Stow. Średniej Szkoły Żydowskiej Ogólnokształcącej, przewodniczącym klubu sportowego "Szomrija", działaczem Klubu Szachowego. Był w trzyosobowym Komitecie Zbiórki na Pomnik Wdzięczności Stanom Zjednoczonym. Przez M. Pieszkę nazywany był Jankielem miasta Zamościa. Mieszkał przy ul. Staszica 23 (współwłasność jego żony). Miał sześcioro dzieci. Jego syn Salomon (l. 32) w 1939 popełnił samobójstwo skacząc z z najwyższego w Polsce gmachu "Prudentialu".