Człowiek uczony, pisał wiersze na wesele Tomasza Zamoyskiego z Ostrogską (Poema heroicorum Iuno Pronuba, 1620) - piękny wiersz płynny i wdzięczny, pisać miał też dzieło Historia angelica politica moralis etc.