Ur. w Zamościu, absolwentka II LO i UMCS, od 1978 adwokat, w stanie wojennym broniła internowanych. W 1990-91 była delegatem pełnomocnika rządu ds. reformy samorządu terytorialnego województwa zamojskiego, przew. komisji weryfikacyjnej funkcjonariuszy SB (1990). W 1987 została prezesem Klub Inteligencji Katolickiej. Działaczka Unii Wolności, z której kandydowała do Senatu (1991) i Sejmu (1997).