Ur. w Strzelińskiem. Ukończył PWSP w Poznaniu (1978). Pracował w zamojskich PKZ (1978-92). Autor wnikliwych, o dużej ekspresji portretów, w których osiągał efekty bliskie hiperrealizmowi, kompozycji studyjnych, szkiców, obrazów sakralnych, kopii starych mistrzów. Miał wystawę indywidualną w GSW (1993), uczestniczył w wystawach środowiska zamojskiego (masochistyczne, szczere kompozycje - L. Lameński, 1991), był samotnikiem, trzymał się trochę na uboczu. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych m.in. w USA, Szwecji, Belgii i Niemczech.
Autor kopii kartusza ze schodów ratuszowych, Chrystusa ze św. Tomaszem w zwieńczeniu Bramy Lwowskiej, rzeźby kandelabru w Sanssouci w Poczdamie, pomnika poległych w Izbicy (1996), pomnika Jana Pawła II w Tarzymiechach (2005), fontanny w Janowie (2006), zegara słonecznego, także kopii i ikon, konserwator polichromii w Moskwie. Miał wyjątkowy i rzadki zwyczaj malowania podwójnie obrazu, wykonywał kopie własnych dzieł. Spoczywa na cmentarzu w Sitańcu.


  * Obrazy o wyważonej kompozycji, lokalnej kolorystyce, prawie hiperrealizm. (I. Winiewicz, 1991)