Od 1948 do VII 1951 działała założona przez R. Kwiecińskiego "Wolność, Równość, Niepodległość" - charakter wojskowo-propagandowo-dywersyjny (6 osób). Zasięg ogólnopolski miała założona pod koniec 1948 organizacja "Kraj", a zamojski oddział należał do liczniejszych (zob. Klukowski Tadeusz). W 1949 powstała nielegalna organizacja "Szara Brać". W Szkole Przemysłowej działała licząca 16 osób "Samopomoc Koleżeńska" (VI-XI 1950), której celem było dążenie do obalenia ustroju, zbieranie broni (kmdt - Antoni Palonka ps. "Piorun", z-cy - Edward Janeczko, Jerzy Pilip, sędzia - Tadeusz Machała). Na terenie Zamościa działał również założony w Zwierzyńcu KOS - Konspiracyjne Oddziały Skautowe (1949-50), kontynuujące idee tzw. starego harcerstwa. Wiosną 1953 działalność propagandową prowadziła organizacja "Pirat" (d-ca Jan Czarnecki, 10 osób). Wzmiankowana jest działająca na terenie Zamościa i ...Radomia Eskadra Wyzwolicieli Ziemi Kieleckiej z Komunizmu (zlikwid. przez UB na pocz. 1953).