Właśc. Artur Belohlavek, z poch. Czech, ur. w Przemyślu. Był żołnierzem I Brygady, wydał drukiem dramat osnuty na tle walk legionowych. Jako żołnierz stacjonującego w Zamościu austriackiego 30 p.p. (1917-18) reżyserował kilka sztuk, m.in. swoją komedię poświęconą własnemu pułkowi (Trzydziestka w Zamościu). Deklamował własne utwory, pisał do miejscowych gazet. Z Zamościa odszedł na front włoski. Mieszkał m.in. w Poznaniu (red. nacz. "Dwutygodnika Sportowego"). Do l. 30. jego komedie, przeważnie o tematyce wojskowej, wydawano we Lwowie. Był również wydawcą "Kuriera Stanisławowskiego" (1926). Zm. we Wrześni.