Ur. w Zamościu, młodość spędził przy ul. Lipskiej. Ukończył LO (1952) i Technikum Budowlane w Lublinie, jest mgr administracji. Życie zawodowe poświęcił budownictwu i zabytkom Zamojszczyzny. Od 1953 pracował w instytucjach i urzędach związanych z budownictwem, a od 1957 z ochroną zabytków, m.in. do 1963 w MPRB. W 1964-71 był zastępcą kierownika Wydz. GKiM PMRN, w 1971-81 z-cą dyrektora PKZ, w 1985-90 dyrektorem OBiDZ, następnie do 1998 kierownikiem działu dokumentacji PSOZ.
W 1961 z jego inicjatywy powstało Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne, którego od początku aż do 2012 był prezesem, ob. prezesem honorowym (od początku też siedzibą ZTF był jego mieszkanie). W 1968-2011 organizował znane w Polsce biennale fotograficzne "Zabytki", a od 1988 prowadził Galerię Fotografii "Ratusz". Był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Federacji Stow. Fotograficznych.
Od 1960 jest czł. PTTK, był m.in. prezesem Oddziału (1972-75) i Zarządu Wojewódzkiego (1989-98) oraz czł. ZG (1985-89). Od X 2005 wykładał fotografię na WSZiA. Specjalizuje się w fotografii krajoznawczej i zabytkoznawczej. Już w 1978 jego archiwum liczyło ponad 10 tys. negatywów, w tym cennych zdjęć dokumentujących Zamość z przełomu l. 50 i 60. Pierwszą wystawę miał w V 1964 w muzeum, później w wielu miastach w Polsce, także w Łucku, Grodnie,  Malmö (łącznie ponad stu wystaw indywid. i ponad dwustu zbiorowych). W 2007-2013 zaprezentował także 26 mniejszych wystaw w Restauracji "Muzealna". Członek rzeczywisty i honorowy ZPAF, "Zasłużony dla fotografii polskiej"  Fotoklubu RP.
Jest pomysłodawcą i autorem ponad stu biuletynów ZTF, zestawu 12 składanek Poznaj zabytki Zamościa (1988), katalogu wystawowego Mój Zamość  z 2009 (52 fot.) oraz wysmakowanych, ekskluzywnych albumów zamojskich Mój Zamość (2016) i Dwie dekady (2018) zawierające 142 i 165 fotografii. W 2021 przekazał do Archiwum Państwowego 80 tys. negatywów. Uhonorowany nagrodą "Morando 2009", Animator Kultury Zamościa (2011) i Medalem Zasłużony dla Zamościa (2015). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP.


 * Wybrane wystawy w Zamościu: Zamość (1962), Nowe budownictwo Warszawy (1965), Zamość wczoraj i dziś (1966), Paczków (1968), Dzień targowy (1968), Opolszczyzna w fotografii (1973), Architektura i natura (1974), Zamość i Roztocze (1974, 1979), Zamość drewniany (1975), Ziemia Żeromskiego (1975), Zamojskie fryzy i detale architektoniczne (1975), Rezerwa Góra Bukowa (1975), Ziemia Żeromskiego (1975, 1984), Zamość drewniany (1975), Zamojskie fryzy i detale architektoniczne (1975), Tykocin (1976), Toruń (1978), Obiektywem po Słowacji (1978, Pułtusk 1982), Zamki pobrzeża Bałtyku (1978, 1993), Roztocze w fotografii (1980), Opolszczyzna (Pułtusk 1982), Transformacje (1983), Kazimierz Dolny (1983, Pułtusk 1984), Orle gniazda (1986), Polskie parki krajobrazowe (Puławy 1986), Polskie zabytki (Hrubieszów 1986), Zamość 25 lat temu (1989), Lwowskie notatki (1990), Litewskie notatki (1991), Z archiwum Towarzystwa (1991), Monochromy (1992, Rzeszów 1995), Barwne miniatury (1993), Świątynie drewniane Zamojszczyzny (1995), Paryskie notatki (1996), Mój Zamość (1997), Retrospekcja (1999), kapliczki i figury przydrożne (1999), Pejzaże (2000), Krajobrazy (2002), Woda w krajobrazie (2002), Obrazki słońcem malowane 2003), Drogi wyobraźni (2003), Drogi i Dróżki (2007), Wenecja (2008, potem corocznie do 2013), Mój Zamość (2009), Poszukując światła (2009), Wierzby (2010), Kościoły drewniane Zamojszczyzny (2011), Portret w plenerze (2012), Janowskie rumaki (2012), Starówka nocą (2013).