Powstała wraz z TSWL, pierwszym dyrygentem był mjr Józef Gruszka (1950-55), póżniej st. sierż. Leon Lubański (1955-57), por. Benedykt Grzeszak (1957-64, wyjechał do Kołobrzegu), sierż. Aleksander Mulawa 1964-77), mjr Bogdan Pałczyński (1977-98), następnie Andrzej Greszta i ponownie mjr B. Pałczyński. W 1988  orkiestra TSWL z tamburmajorem sierż. Lesławem Górniakiem poprowadziła ostatni pochód pierwszomajowy. Występowała w repertuarze marszowym i rozrywkowym, z musztrą paradną (w 1990 zajęła I m. w wojskach lotniczych), grywa muzykę poważną (Brahms, Verdi, Strauss, Moniuszko). W 1994 - 180 występów, 25 muzyków. Do wyróżniających się muzyków należeli: Dariusz Wodyk (klarnet), Mariusz Suchocki (róg), Stanisław Woźnica (trąbka), Leszek Wojnarski (tuba), Tomasz Dziwura (perkusyjne), Leszek Skrok (trąbka). W VII 1996 powołana jako Orkiestra Wojskowa garnizonu Zamość. W 2001 rozformowana z 9 innymi orkiestrami garnizonowymi w kraju. Do okiestr w Lublinie i Dęblinie odeszło po 2 muzków, jeden do Giżycka, trzech zrezygnowała a 8 pozostało chcą pracować nadal ( A. Greszta, M. Suchocki, S. Woźnica, L. Wojnarowski, Jarosław Kapłon, Mirosław Budziński, Dariusz Klimek, Janusz Szewczuk.
W jej miejsce utworzono Nieetatową Orkiestrę Wojskową 3 BOT. Prowadzi ją Stowarzyszenie "Jesteśmy z Tobą - Bądź z Nami" (prezes kpt Dariusz Steć). Ob. kapelmistrzem jest mjr rez. Bogdan Pałczyński, występuje w mundurach 13 p.p. z 1809 (stacjonował w Zamościu, białe mundury), prezentuje musztrę paradną, liczy 28 muzyków, w tym 5 kobiet.