Ur. w Trawnikach. W 1938 ukończył kurs pilotażu, był pilotem oblatywaczem  w 1 pułku lotniczym (542 godz. na RWD i PWS 26), kapral rez., jednostkę zbombardowano w pierwszych dniach wojny i nie wziął w niej udziału. W 1942 przybył z Lublina do Zamościa, prowadził zakład ślusarsko-mechaniczny oraz wulkanizatorski, najpierw przy ul. Polna 8, ul. 1 Maja 10,  potem przy ul. Przyrynek 4. Po wojnie czynny zawodnik miejscowej sekcji motocyklowej, uczestnik rajdów na Plantach, także kolarz. Osiedlił się w Oliwie, ciężko zachorował i tam zm., spoczywa na zamojskim cmentarzu.


 * Ojciec Józef był kolejarzem (kierownik pociągu) w Zamościu. Corocznie urządzał rodzinie wakacyjny objazd kraju koleją: Zamość - Lwów - Kowel - Równe - Wilno - Gdynia - Gdańsk - Poznań - Kraków - Zamość.