I-szy odbył się 15 - 17 VIII 1997, gromadząc 100 uczestników. Organizowane są corocznie przez Sebastiana Gresztę i Krzysztofa Dziubę z Zamojskiego Klubu Motocykl. "Bassgang", ob. Kresowe Bractwo Motocyklowe - zjazd regionalny. Najwięcej uczestników przybyło na VI zlot - 400 (2002). Tradycyjnie baza znajduje się w Sitańcu, gdzie panuje muzyka i piwo, a kolumna zawsze przejeżdża przez miasto i zatrzymuje się w Rynku Wielkim.