27 VI 1658 w domu jednego z Ormian obraz MB zapłakał łzami (zauważono też krople potu), Przeniesiono go do kościoła ormiańskiego, gdzie trzeba było go zamknąć przed tłumem ludzi. W XVIII w. miała trafić do Szczebrzeszyna. Też osobne hasło: Obraz Matki Boskiej Bonifraterskiej, Obraz Matki Bożej Opieki.