Powstał na bazie Sekcji Kultury MKO „S”, w zebraniu założycielskim 3 III 1990 uczestniczyli m.in. Tadeusz Kowalski, Jacek Feduszka, Jerzy Zacharow, tymczasowy zarząd: Jerzy Stankiewicz, J. Zacharow i Jolanta Filipowicz (Pl. Stefanidesa), a 19 X 1990 prezesem został J. Stankiewicz. Miano podejmować gł. inicjatywy mające rodowód w podziemiu. Powstała księgarnia i oficyna wydawnicza (maszyna poligraf. Canon). Wydawano m.in. pisemko "Renesans", tomik poezji, współwydano Zamość w starej pocztówce. i Kalendarz lekarstw J. Szarugi. W 1993 zarząd tworzyli J. Filipowicz i J. Szaruga i J. Stankiewicz, który odszedł do założonej "Attyli" s.c. (tam Canon). Założyciele zajęli się polityką, a NOK stał się szyldem księgarni, raczej sklepiku, od 1994 z galerią na jednej ścianie.