Dr teologii i filozofii - obdarzony wyższem rozumem i biegłością w naukach teologicznych, których był profesorem w Zamościu. Był nim niedługo, zm. na "powietrze".