Ur. w Brzesko, żołnierz I Brygady, dwukrotnie ranny, uznany za niezdolnego do służby frontowej, od 1918 w administracji wojskowej. Był żołnierzem 13 i 20 p.p., następnie zamojskiego 9 p.p., od 1925 kapitan. potem od 1931 pracował w Powiatowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu (od 1938 z-ca komendanta). Działał w LOPP (wiceprezes ZP) i LMK. Więziony w Kozielsku, zginął w Katyniu.