Z d. Markiz, z I-szego małżeństwa Chrzanowska, wniosła w posagu 3 domy w Zamościu, m.in. w Rynku Wielkim ("Pod Madonną") należąc do najbogatszych właścicieli nieruchomości w mieście (wg składek na latarnie w 1862 wśród 4-ch najzamożniejszych mieszczan). Pod jej okiem Karol pobierał pierwsze lekcje muzyki.