Ur. w Mokrymlipiu, ukończył kurs buchalterii w Lublinie (1914), a w 1915-18 czynnie służył w POW (był krótko komendantem obwodu zamojskiego, ps. "Brzeski"). Od 1916 pracował w zamojskim sądownictwie, najpierw Sądzie Pokoju, następnie w Sądzie Okręgowym jako rachmistrz, potem do końca życia księgowy. Był właścicielem znanej w Zamościu "Księgarni Ludowej" (pocz. z L. Horszwaldem), mieszczącej się od 1917 w Domu Centralnym (ob. fryzjer damski), w której można było nabyć również galanterię biurową i obrazy. Po kilkunastu latach zbankrutował (nieuczciwy dłużnik) i popełnił samobójstwo. Wydawał "Głos Zamościa" (1919-20), wraz z R. Ostrowskim był współwłaścicielem Zakładu Graficznego (1922-23). W okresie okupacji austriackiej związał się z PPS, z jej ramienia radnym miejskim. Należał do czł. założycieli Spółdzielni "Robotnik". Działał w LOPP, straży ogniowej (sekretarz), współzakładał chór PMS (1918).