Wzniesiony został jako pierwszy, w 1825-27 (bastion VII). Zachował się nad wejściem ślad po rosyjskim napisie Założony 1825 oraz wykuty w bocznej elewacji polski napis Kierowali budową Engbricht kapitan i Rossmann porucznik. W 1828 kwaterowało w nim 380 żołnierzy. Tylko ten nadszaniec uczestniczył w działaniach wojennych (1831), nie zachowała się jednak ocena jego walorów obronnych. Po kasacie twierdzy nadal znajdowały się w nim koszary rosyjskie. W czasie I wojny świat. urządzono tam magazyn zbożowy. W latach międzywojennych nadal użytkowany przez wojsko (3 p.a.l., od 1928 koszary im. W. Łukasińskiego).
Po pożarach spowodowanych działaniami wojennymi (1939 i 1944, m.in. utrata dachu), po rezygnacji wojska pełnił funkcje magazynowe GS (PZGS), m.in. "Akcja odbudowy wsi",  skład cementu - betoniarnia, magazyn skupu ziół leczniczych, baza skupu włókna, punkt zaopatrzenia plantatorów tytoniu aż do l. 60., potem PKZ. Przewidywano tam całkiem serio umieszczenie biblioteki (1981). Po adaptacji w 1992-2007 służył jako hala targowa (osobne hasło: Bazar Nadszaniec), po ostatniej renowacji jest tam muzeum fortyfikacji (m.in. mundury wojskowe), od 2010 również restauracja "Sarmacka", a od III 2011 ponownie handel. 


 * Po rozebraniu kominów, nadszaniec przykrywała ziemia, w 1956 pisano - o znajdującym się na nim barbarzyńskim ogrodzie.