Powstał w bastionie VI, wg nie zachowanego napisu - Za panowania cesarza Mikołaja I, założony 1827 r. ukończony 1835 r. Jego widok przekazuje nam obraz z l. 40. XIX w., jako budowlę już wtedy nakrytą dachem z licznymi kominami. Po kasacie twierdzy nadal znajdowały się w nim koszary rosyjskie.
W czasie I wojny świat. urządzono w nim więzienie. Od 1917 użytkowany najpierw przez Tow. Akc. "Ziemianin", potem Związek Spółdzielni Spożywców "Społem" (2 pokoje na piętrze, parter - magazyny) i od 1921, a z czasem po gruntownej adaptacji, jako jedyny użytkownik - miejscowe szkoły handlowe (podczas okupacji magazyn monopolu tytoniowego), a w l. 40. także sierociniec franciszkanek, a jeszcze w l. 60 również magazyn WPHS. W 1963/64  3 dawne magazyny "Społem" odrestaurowano na sale szkolne. Kolejną modernizację wraz poddaszem (dodatkowo 1,5 tys. mkw.) zakończono w 2024.