O przeszło sto lat starsze niż miasto są: dokument dotyczący podzamojskiej wsi Siedliska z 1457 (Archiwum Państwowe w Zamościu) oraz sześć inkunabułów z 1485, 1488, 1491, 1493, 1497 i 1498 w zbiorach Biblioteki Kolegiackiej. Najstarsze zabytki ruchome to późnogotycka misa chrzcielna wg prof. J. Kowalczyka z ok. 1500 i ornat z 1583 w zbiorach Muzeum Sakralnego.