Czynne od 2014 w Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej na Plantach. Powstało w 2014 w oparciu o kolekcję Andrzeja Czochry (230 kompletów z różnych części świata, m.in. z lawy, chleba, mosiądzu), w 2019 ponad 6 tys. eksponatów i 295 zestawów szachowych. Ob. w Centrum Sztuki Filmowej "Stylowy" przy ul. Odrodzenia.