Ur. w Zamościu, w czasie wojny ukończył 7 kl. Gimnazjum, walczył na froncie (1921 wrócił z Połtawy), w 1928-30 prowadził z A. Klimkiewiczem komunikację samochodową dla przewozu pasażerów (trasa do Warszawy), później pracował w bankach (od 1929 w agencji BH w Łodzi, w 1930-33 w Zjedn. Banku Ziemiańskiego w Zamościu). Jego żona Pelagia Moczałów (osobne hasło), była farmaceutką.