Ur. w Warszawie, kształcił się u W. Gersona w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, zajmował się mal. religijnym. W 1867 zamieszkał w Zamościu, na Przedmieściu Lwowskim nr 10 (Nowej Osadzie?), po 5 latach kupił mieszkanie. W Zamościu ożenił się (Maria z Łapińskich, szlachcianka) i zmarł. Malował obrazy do okolicznych cerkwi, m.in. do Horyszowa.