Powstał 1 I 1953 z przekształcenia  Zarządu Budynków Mieszkalnych (Kwaterunkowe mieszkania), mieścił się przy ul. Żeromskiego 3. Z czasem wyodrębniono dwa ADM. Administrował mieszkaniami komunalnymi (pow. m2) 1954 - 44 tys. (tylko 2,6 c.o.), 1958 - 61 tys. (w tym izb mieszkalnym 34,3 tys. - 2167 izb), 1966 - 88 tys. (2 ADM-y). W 1956 były to 148 nieruchomości budowlane i 162 place, w 1958 - 171 i 147 (22,5 ha), k. 1961 - 284 budynków. W 1954 - 20 etatów, zatrudniał, 1956 - 11 prac. umysłowych, 2 fizycznych i 14 dozorców, 1958 - 35 osób (w tym 16 dozorców), 1964 - 68, 1966 - 84. W strukturze MZBM działały: administracja budynków mieszkalnych, zakład rem.-budowlany, zakład gospod. cieplnej i dział ds. renowacji. Dyrektorzy MZBM: 1954-60 Antoni Cisło, 1960-69 Bronisław Siedlecki, 1969-71 Jerzy Tymosz, 1972-75 Eugeniusz Zgnilec. W 1975 przekształcony w Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.