Ur. w Zamościu, brat Henryka (osobne hasło) z zawodu malarz, od 1948 związany z budownictwem, od 1955 na kierowniczych stanowiskach - ponad 20 lat był prezesem spółdz. "Budowa", następnie Budowlanej Spółdz. Pracy, m.in. odbudowywał pałac w Sitnie i budował dworzec PKS, przewodniczył Radzie Spółdzielczej WZSP, czł. MRN.