W Muzeum Sakralnym Kolegiaty znajduje się późnogotycka misa chrzcielna (średn. 42 cm) z pocz. XVI w., ze sceną Zwiastowania (wg prof. Kowalczyka ok. 1500, odnaleziona  wśród bezużytecznego złomu) i jest  najstarszym wytworem rzemiosła artystycznego w Zamościu. Misa chrzcielna z pocz. XVII w. przechowywana w zbiorach Muzeum Diecezjalnego, również ze sceną Zwiastowania pochodzi z par. Nabróż, powstała w Norymberdze, wykonana jest z mosiądzu (średn. 56 cm), posiada ornamentalną dekorację, gotyckie napisy, a na dnie trybowaną scenę Zwiastowania NMP.