Właśc. "Ideal City - Invisible Cities", międzynarodowa wystawa sztuki współczesnej pod tym tytułem gościła w Zamościu w 18 VI - 22 VIII 2006 prezentując dzieła 41 artystów z 18 państw w przestrzeni publicznej miasta idealnego. Inspiracją dla jej pomysłodawców był tu kontekst historyczno-architektoniczny. Inicjatorką tego wydarzenia i komisarzem wystawy była znana krytyk sztuki Anda Rottenberg, a bezpośrednimi kuratorami Sabrina Van der Ley i Marcus Richter z Niemiec. Zaprezentowano prace w plenerze i we wnętrzach obiektów Starego Miasta, obok instalacji, fotogramy, video.
Najbardziej spektakularną realizacją była duża (10x10x7 m), drewniana piramida w Rynku Wielkim (Pyramid for Zamość, Colin Ardley), a najbardziej kontrowersyjną drewniana ściana zatytułowana Witaj z uruchamianą detektorami przy zbliżeniu się muzyką Marsz Radetzkiego (Mirosław Bałka). Zwracały uwagę także wieża strażnicza w Rynku Solnym (Kai Schiemenz - później przez wiele lat zapomniana stała przy ul. Męczenników Rotundy), Kolumbarium - wieża gołębnik na jednym z podwórzy przy ul. Zamenhofa (Lucas Lenglet), ponadto fontanna z czarną wodą w Rynku Wodnym (Monika Sosnowska), labirynt na Podkarpiu, wieża przy Franciszkanach, w bastionie VII projkcje  Ruli Halawani, Francisa Alysa i Tacity Dean. Jesienią wystawę przeniesiono do Poczdamu.
Artyści: Tarek Al-Ghoussein, Francis Alys, Carl Andre, Archigram, Colin Ardley, Tim Ayres, Mirosław Bałka, Daniela Brahm, Pedro Cabrita Reis, Rui Calçada Bastos, Constant, Jonas Dahlberg, Tacita Dean, Jarosław Fliciński, Carlos Garaicoa, Dan Graham, George Hadjimichalis, Rula Halawani, Franka Hörnschemeyer, Cragie Horsfield, Katarzyna Józefowicz, Jakob Kolding, Ola Kolehmainen, Lucas Lenglet, Sol LeWitt, David Maljković, Gerold Miller, Matthias Müller, Teresa Murak, Brian O’Connel, Daniel Roth, Albrecht Schäfer, Kai Schiemenz, Les Schliesser, Melanie Smith, Monika Sosnowska, David Tremlett, Anton Vidokle, Lawrence Weiner, Tilman Wendland, Krzysztof Zieliński.


 * W konkursie Złote Formaty 2007 w ramach Festiwalu Promocji Miast Polskich w najbardziej spektakularnej  kategorii: wydarzenie specjalne (event) w rywalizacji z 39 miastami Zamość z "Ideal City" zajął II miejsce - jurorzy docenili niekonwencjonalność, bardzo dobrą kampanię medialna, doskonałe zagospodarowanie przestrzeni.