Ur. w Warszawie, ukończyła szkołę położnych. Aresztowana w Zamościu w 1941 za kolportowanie prasy konspiracyjnej i wiadomości radiowych aresztowana, przetrzymywana w Zamościu i Lublinie, znalazła się w obozie Ravensbrück (nr 7897). Operowana doświadczalnie czterokrotnie, w 1945 opuściła obóz i wróciła do Zamościa, pracowała szpitalu jako położna. Nigdy nie powróciła do pełni sprawności fizycznej. Obozowe przeżycia opisała w zbiorze wspomnień Ponad ludzką miarę (1968). Zmarła w Warszawie.