W poł. XIX w. istniała fabryczka wyrobów miedzianych, a z k. 1860 wzmiankowany był Mikołaj Żychliński fabrykant wyrobów kowalskich. Najbardziej renomowany, znany w guberni był zakład wyrobów kotlarskich i miedzianych Franciszka De Corde'go i W. Dziekanowskiego na Podtopolu (zał. 1875) - m.in. kotły do browaru zwierzynieckiego, przy którym w 1885 uruchomiono produkcję i naprawę narzędzi rolniczych. W 1866 wartość produkcji dwu zakładów wynosiła 19,3 tys rs. W informatorze z 1890 wymieniany był kotlarz Malinowski. W 1914 czynny był potem warsztat kotlarski (żel. i miedź.) Antoniego Domańskiego na Podtopolu (ul. Partyzantów). Na pocz. XX w. była mała brudna fabryczka - ślusarnia i odlewnia Putera. W 1922 TA "Ziemianin" wybud. odlewnię.
Pod koniec l. 20. istniała odlewnia przy fabryczce Tow. Przemysłowo-Handlowe Kazimierza Czaplickiego (ul. Partyzantów 61). 1938 powstała Wytwórnia narzędzi z odlewnią metali kolorowych Leona Paszyca i Józefa Sucha (ul. Gminna 39), po wojnie jako Pracownia odlewnicza (osobne hasło: Odlewnia Paszyca i Sucha). Przed wojną była też odlewnia żelaza przy młynie Kahana.  Branżę metalową reprezentowali też ślusarze (osobne hasło).
19 VII 1948 w d. marmoladziarni (40x7x4 m, Błonie 15) powstała odlewnia Zjeżdżałki i Jasiny. W 1952 odlewnię przejęły ZZPT.
Po wojnie branżę metalową najszerzej reprezentował "Metalplast" (osobne hasło) - ościeżnice stalowe drzwiowe mieszkaniowe i ogólne, ob. "Stalprodukt Zamość" sp. z o o. (60 prac.). Od 1998 istnieje firma "Zartmet" (osobne hasło) A. i J. Ziemińskich (ul. Szczebrzeska 63) czołowy producent pokryć dachowych, ogrodzeń i innych wyrobów metalowo-budowlanych na Lubelszczyźnie. Na Skokówce znajduje się produkujący blachy pokryciowe "Zepart" J., M. i B. Dudków - jedna z najstarszych w Polsce, od 3 pokoleń, w obecnej formie od 1997 (sklepy: Chełm, Lublin, Przemyśl, zatrudnia 15 osób).


 * Pierwszym znanym z nazwiska kotlarzem był Sokołowski, który w 1682 otrzymał od ordynata pólłanek na Przedmieściu Lwowskim.