Zamość w medalierstwie zaistniał dopiero w l. 70. Poza dwoma medalami uznaniowymi, ze ściśle określonymi zasadami nadawania, są to medale pamiątkowe.
"LOK Zamość"
(ok. 1967, proj. i wyk. nn, 55 mm, jednostronny - godło LOK i herb Zamościa).
"Za upowszechnianie kultury. Zamość"
1976, proj. i wyk. nn, mosiądz, 91x93 mm, jednostr. (plakieta), obwiedziony kartuszową dekoracją z miniaturowymi emblematami muzyki, teatru, architektury i malarstwa.
"Zamojskim Matkom" - WRZZ
1978, proj. Anna Biskupska, wyk. spółdz. rzem. z W-wy, aluminium oksyd., 68 mm, 100 szt., aw. twarz kobiety i dziecka, rew. emblemat WRZZ. 
"Milioner WKTiR Zamość - Wojewódzka Rada Związków Zawodowych" 
1978, proj. Adam Madyniak, wyk. spółdz. rzemieśln. w Zielonce k./Warszawy, aluminium, 70 mm, 100 szt., aw. tytuł obwiedziony fragmentem koła zębatego,  kłosem i piórem, rew. emblemat WRZZ.
 "MO i SB w Służbie Narodu XXXV" - KW MO w Zamościu
1979, proj. nn, wyk. WSK Świdnik, mosiądz, 65 mm, aw. orzeł na tle miecza i tytuł, rew. ratusz i napis Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej Zamość.
"60 lat energetyki zamojskiej" - Zakład Energetyczny Zamość 1918-1979" 
1979, proj. Henryka Grela, wyk. PKZ Lublin, brąz, 70 mm, 200 szt., aw. druga część nazwy wokół krawędzi medalu oraz mapa zasięgu działalności, rew. XIX-wieczna panorama Zamościa.
"35-lecie Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej 
1944-1979"
1979, proj. Stanisław Pasieczny, wyk. zakład rzemieślniczy w Warszawie, biały metal miedziowany, 55 mm, 70 szt., aw. flagi, gałązka lauru, rew. ratusz i napis "Zamość".
(1) "400 lat miasta Zamościa" - komitet obchodów jubileuszu
1980, proj. Bolesław Chromy, wyk. zakład spółdzielczy w Poznaniu, brąz (I, II) oraz posrebrzany (III), 90 mm, po 500 (I, II) + 50 (III) szt., aw. i rew. 12 zabytków oraz herb miasta (I) lub odznaczenia - Krzyż Grunwaldu i Order Sztandaru Pracy (II, III).
(2) "400-lecie miasta Zamościa" - komitet obchodów jubileuszu 
1980, proj. Mirosław Zbyryt, zakł. W. Łuszcza W-wa, miedź, 60 mm, 535 szt., aw. plan twierdzy z 1704, rew. Jan Zamoyski wg starej ryciny. 
(3) "400-lecie miasta Zamościa" - komitet obchodów jubileuszu
1980, proj. Ryszard Skupin, wyk. nn, brąz, kartusz 90x56 mm, 500 szt., aw. herb, rew. ratusz.
(4) "400-lecie miasta Zamościa" - Prezydent m. Zamościa
1980, proj. i wyk. nn, mosiądz patyn., nieregul. owal 115x105 mm, 200 szt., aw. herb, rew.  ratusz.
(5) "Zamość 1580 - 1980"
ok. 1980, proj. i wyk. nn, techn. proszków spiek., 66 mm, jednostr. - herb.
(6) "Zamość 1580 - 1980" (
ok. 1980, proj. i wyk. nn, techn. proszków spiek., 54 mm, jednostr. - ratusz.
(7) "Budowniczy Zamościa" - Prezydent m. Zamościa
1980, proj. Stanisław Pasieczny, zakł. W. Łuszcza W-wa, "złoty" - mosiądz pozłac. (I), "srebrny" - posrebrz. (II) i "brązowy"), 60 mm, nakład 50 (I), 500+200 (II) - różni się od poprzedniego jedynie napisem, który w wyniku omyłki znalazł się na niewłaściwej stronie (ze św. Tomaszem).
(8) "Zamość wczoraj - dziś - jutro" - Prezydent m. Zamościa (1980, proj. S. Pasieczny, zakł. W. Łuszcza W-wa, mosiądz posrebrz., 60 mm, 500 szt., aw. ratusz, rew. herb).
(9) "Dożynki Centralne"
1980, proj. i wyk. nn, miedź patyn., 70 mm, aw. trzy stylizowane kłosy i nazwa medalu, rew. ratusz oraz 1980 Zamość.
(10) "Festyn Robotniczy 400-lecie miasta Zamościa 1580-1980" - WRZZ
1980, proj. Andrzej Szymański i wyk. zakład K. Smoterka W-wa, brąz, prostokąt 55x56 mm, aw. tytuł i emblemat WRZZ, rew. Ratusz.
(11) "XXX lat Polskiego Związku Filatelistów. 400 lat Zamościa" - z okazji wystawy filatelistycznej w Zamościu
1980, proj. Z. Kotyłło i Z. Deptuła z Lublina, mosiądz oksyd., 60 mm, aw. napis ze stylizowanymi ząbkowaniami, rew. plan Zamościa z 1704 i napis 400 lat Zamościa. 
(12) "50 lat oddziału PTK-PTTK w Zamościu 1930-1980"
1980, proj. Roman Mucha, zakład W. Łuszcza W-wa, brąz (I) i biały metal (II), 60 mm, 250 (I) i 50 (II) szt., aw. napis, rew. portret Michała Pieszki i plan Zamościa wg Brauna.
(13) "Przewodnik zamojski" - PTTK
1980, proj. S. Pasieczny, zakł. W. Łuszcza W-wa, miedź patyn., 40 mm, aw. ratusz, rew. św. Tomasz.
(14) "Filia Pomnika Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka"
1980, proj. M. Dobrucka, Mennica, tombak sreb. patyn., 70 mm, 1500 szt, aw. emblemat CZD, rew. ratusz.
(15) "Otwarcie Oddziału Zamiejscowego Wydziału Rolniczego AR"
1980, proj. K. Stasz, wyk. firma z Lublina, brąz patyn., 80 mm, 40 szt., aw. napis i buława, rew. portret Jana Zamoyskiego. 
(16) "X-lecie ZPO Delia w Zamościu"
1980, proj. R. Mucha, zakł. W. Łuszcza W-wa, biały metal, 60 mm, 50 szt., aw. motyw. dekor. z pieczęcią, buławą i igłą, rew. ratusz z konturem twierdzy.
(17) "Zasłużonemu dla TSWL"
1980, proj. i wyk. nn, 60 mm, aw. sylwetki samolotów i  śmigłowca, orzeł wojskowy, husarskie skrzydło, tarcza lotnicza, całość w laurowym wieńcu, rew. znak wojsk lotniczych i nazwa Szkoły (w wersji z 1995 bez im. M. Wójtowicza).
"Stulecie Orkiestry Włościańskiej im. K. Namysłowskiego
"
1981, proj. i wyk. Rajmund Gruszczyński - W-wa, brąz, zaokrągl. kwadrat 110 mm, 125 szt., aw. portret K. Namysłowskiego, rew. lira i  napis.
"Zamojskim Matkom" - WK FJN
1981, proj. Roman Mucha, wyk. PKZ Lublin, brąz, 72 mm, ponad 100 szt., aw. matka karmiąca piersią wg Wyspiańskiego, rew. ratusz.
"Grażyna Kierszniewska" - Chorągiew Zamojska ZHP (1984, proj. Zygmunt Wierzchowiak, wyk. Z. Deptuła - Lublin, mosiądz, 60 mm, 100 szt., aw. portret profil., rew. krzyż harc.).
"WDK Zamość 1964-1984"
1984, proj. Andrzej Szymański, wyk. W. Turemek - Częstochowa, brąz, 50 mm, 200 szt., aw. głowica kolumny korynckiej zwieńczona inicjałem wdk, rew. daty przedzielone meandrem).
"X-lecie Aeroklubu Ziemi Zamojskiej"
1985, autor i wyk. nn, 90 mm, gips (?), aw. tarcza lotnicza, orzeł w locie, sylwetki samolotu i szybowca. bez. rew.
"Jan Zamoyski - mecenas nauk, Zamojskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w hołdzie" 
1984, proj. Anna Jarnuszkiewicz, Mennica, tomb. srebrz. i patyn., 70 mm, po 500 szt., aw. portret wg wizerunku z Uffizi, rew. sygnet Druk. Akademickiej i napis "Akademia Zamojska i Drukarnia Akademicka 1594-1784".
"Medal imienia Bernarda Moranda" - red. "Tygodnika Zamojskiego" 
1984, proj. Jolanta Słomianowska, Mennica, tombak patyn., 70 mm, 200 szt., aw. attyki z kamienic ormiańskich i nazwa medalu, rew. "Polonia" z Bramy Lubelskiej Starej i łac. maksyma.
"Pierwszy Dyrektor Kazimierz Lewicki / 70-lecie odnowienia Gimnazjum i Liceum im. Jana Zamoyskiego" - ZTPN
1986, proj. A. Jarnuszkiewicz, Mennica, tomb. srebrz. i patyn., 70 mm, po 500 szt., aw. portret, rew. herb. I LO z napisem "Bądź ukochanej Ojczyzny podporą".
"X lat Oddziału Zamojskiego SEP"
1986, proj. H. Grela, wyk. R. Wierzbicki w Warszawie, miedź patyn., 60 mm, 170 szt, aw. napis i kontur ratusza, rew. napis.
"Urząd Stanu Cywilnego urodzonym w mieście Zamościu"
1986, proj. Lucjan Ocias, Mennica, tombak patyn. i srebrz., 60 mm, 527+503 szt., aw. zarys planu miasta wg Brauna i tytuł, rew. niemowlęta i kartusz.
"
Urząd Stanu Cywilnego zaślubionym w mieście Zamościu
1986, proj. Lucjan Ocias, Mennica, tombak patyn. i srebrz., 60 mm, 532+505 szt., aw. zarys planu miasta wg Brauna i tytuł, rew. złączone dłonie i kartusz.
"Odnowa Zamościa dla dobra kultury polskiej" - prezydent m. Zamościa 
1988, proj. Janina Kaczmarczyk, wyk. Mennica, tombak patyn. oraz srebrz. i oksyd., 70 mm, 778+796 szt, aw. napis z fragmentem arkady, ornament wiciowy, rew. podcienie i fragment kamienicy.
"Zamojskim Matkom
" - RW PRON
1988, proj. R. Mucha/J. Kaczmarczyk, wyk. W. Turemek z Częstochowy, miedź oksyd., 60 mm, 250 szt, aw. matka karmiąca piersią wg Wyspiańskiego, rew. godło Polski.
"70 lat Energetyki Zamojskiej" - Zakład Energetyczny w Zamościu 
1989, proj. H. Grela, wyk. A. Wierzbicki w Warszawie, brąz patyn., 60 mm, 310 szt., aw. m.in. panorama Zamościa i daty 1919-1989, rew. logo energetyki.
"Prezydent miasta Zamościa za działalność kulturalną"
pocz. lat 80., proj. i wyk. nn, techn. proszków spiek., 65 mm, jednostr. - ratusz.
"Prezydent miasta Zamościa za działalność sportową i turystyczną"
pocz. lat 80., proj. i wyk. nn, techn. proszków spiek., 65 mm, jednostr. - ratusz.
"Zasłużonemu dla miasta Zamościa" - Miejska Rada Narodowa w Zamościu 
l. 80., proj. S. Pasieczny, zakł. W. Łuszcza W-wa, miedź patyn., 60 mm, aw. z ratuszem, rew. napis na tle delikatnego ornamentu.
"10 lat partnerstwa miast"  - m. Schwabisch Hall
1988, wyk. zakład w Heubach, 40 mm, aw./rew. ratusze w obu miastach, napis w j.pol. i niem.
Największy zbiór medali zamojskich posiada Krzysztof Wróblewski. W 1997 wyszedł ich katalog (opr. Jacek Feduszka).
"Architekt Bernardo Morando"
Przełom l. 80 i 90., proj. i wyk. nn, brąz lany patyn., 100 mm, awers napis z wizerunkiem sceny miłosnej, rewers lampa uliczna, w tle Dom Rabina i sygn. TISO.