Ur. w Husinach, w zakonie od 1948, przez wiele lat w Klemensowie. Od 1974 w Zamościu, przełożona domu zakonnego, także główna księgowa. Zatrudniona w DS "Caritas", była dyrektorką Domu Dziecka przy nim.