Ur. w Zamościu, s. Abrama i po nim dziedziczył kilka firm (osobne hasło: Manzysowie). W 1920-39 przewodził ortodoksyjnej partii Aguda. Z jej ramienia był 2-krotnie radnym miejskim, w 1934 z Żydowskiej Listy Prorządowej (działał w sekcji kulturalno-oświatowej), pełnił funkcję ławnika (1931-32). W 1931-36 był prezesem zarządu Gminy Wyznaniowej, ponadto wiceprzewodniczącym, potem prezesem Centrali Detalicznych i Drobnych Kupców w Polsce. Mieszkał w Rynku Wielkim 10. Został zabity podczas wysiedlenia getta.