Ur. w Zamościu, był prowizorem farmacji. W 1893 przejął skład apteczny przy ul. Staszica 33 po dziadku Mordce (1843 - ?) pocz. szynkarzu i winiarzu. W składzie handlował również perfumami, przyborami fotograficznymi, przyrządami chirurgicznymi i optycznymi, farbami, lakierami i pokostem, później sklep przy  z wysokogatunkowymi alkoholami. Był w zarządach I-go ZTP-O i Tow. niesienia pomocy niezamożnej młodzieży oraz działaczem Klubu Szachowego. Przed I wojną był też agentem Warszawskiego Tow. Ubezpieczeniowego. Zm. w Warszawie. Jego córką była poetka Eleonora Słobodnikowa, brat Chaskiel - Henryk (1869-1936) zamojskim kupcem i przemysłowcem, zm. w Łodzi.