Od 1810 kapelan 15 p.p. Księstwa Warszawskiego. W 1812 odznaczony pod Smoleńskiem srebrnym Krzyżem Virtuti Militari, za dysponowanie rannych na śmierć pod obstrzałem wroga. Kochał żołnierzy i był dla nich wielkim autorytetem. Został drugim z trzech infułatów (I 1826), gdy godność tę łączono z urzędem Naczelnego Kapelana. Autor instrukcji dla kapelanów, kanonik podlaski. W czasach napoleońskich czł. loży masońskiej. Zm. 17 X w Warszawie, spoczął na Powązkach. Z braku wiedzy nie posiada przy katedrze tablicy wśród infułatów zamojskich.


 * Cesarz Napoleon pod Zittau, kazał mu podwyższyć pensję na furaż dla koni, widząc jak odnosił się do żołnierzy i jak kochali go.