Jest to jeden z najbardziej popularnych tematów w sztuce religijnej (Matka Boża z Dzieciątkiem), w tym scena znaną powszechnie jako Boże Narodzenie. Tutaj fragmenty obrazów z zamojskich kościołów, w zbiorach miejskiego muzeum  i obrazy artystów działających w Zamościu, m.in. Kopcińskiego, który skopiował zamojski obraz Buchbindera. Ujęto równiez taki motyw, jak Pokłon Trzech Króli i Święta Rodzina.