Początkowo ponadregionalny miesięcznik wschodniego pogranicza, faktycznie dwumiesięcznik, nr 1 kwiecień - maj  1993 (wyszły jeszcze nr 2 i 3), wydawcą była Oficyna Wyd. "Kresy" (redakcja - ul. Wyszyńskiego 50B). Pomysłodawcą i red. naczelnym był Zdzisław Kazimierczuk, jednym z zastępców Wojciech Białasiewicz z ...Chicago, a wśród współpracowników były 3 osoby z Warszawy, 2 z Lublina, 1 z Przemyśla i 3 ze Lwowa. Reaktywowany jako tygodnik (1995/96 - 16 numerów) i od 1997 miesięcznik, red. naczelny Włodzimierz Fudali).


 * Pierwszą redakcję tworzyli jeszcze: Jerzy Zarębski (z-ca), Małgorzata Bzówka, Jerzy Lipiec, Mariusz Parol, Bogdan Wiśniewski. Od następnego numeru Wydawnictwo "Pogranicze" i nowy adres (ul. Kościuszki 5).