Ur. w Dubience, później a Wołyniu, w 1955 zamieszkała w Sitańcu. Debiutowała w "Rycerzu Niepokalanej" (1947), w 1976-96 opublikowała 6 tomików wierszy (pierwszy Tęsknota  śpiewana, ostatni Tęczowe krople rosy)), wiersze także w prasie (m.in. "Słowo Powszechne", "Zielony Sztandar", "Chłopska Droga") i licznych antologiach poezji ludowej (m.in. Antologii poezji ludowej 1830-1980), ponadto autorka Roku obrzędowego regionu (2003), laureatka wielu nagród, m.in. Nagrody im. Kolberga, im. Pocka, Nagrody Ministra Lultury. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim OOP. W poł. l. 80. została mieszkanką Zamościa. Zajmowała się pamiątkarstwem i wycinankarstwem. Bohaterka książki Dziewczyna z Wołynia A. Herbich. Spoczęła na cmentarzu w Sitańcu.