Jego dziełem były niezachowane polichromie z 1767 w pałacu (jedno pomieszczenie) i z 1761 w ratuszu (dwa) za 710 zł. W 1771 złocił i malował ołtarze w cerkwi bazyliańskiej. Jest także autorem zleconych przez rektora Akademii portretów, m.in. z 1772 8 ordynatów (w muzeum diecezjalnym IX ordynat), papieża Klemensa VIII (Muzeum Zamojskie, sygnowany, z datą 1772), króla Zygmunta III, fundatora Akademii. Jego św. Antoni zachował się Górecku. Istnieje domniemanie, iż jest osobą tożsamą z malarzem Majorowiczem, właścicielem kamienicy w Rynku Wielkim. Podpisał się Joan Maijer Artis Pictoreae Magistrum Zamosci. Ostatnia wzmianka o nim w Zamościu pochodzi z 1811.