Pochodził z Czajkowa w Sandomierskiem. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Radomiu i w 1935 szkołę wojskową (oficer z ostatniej promocji Piłsudskiego). Uczył w szkołach wiejskich pod Krosnem i Iwoniczem, tuż przed wojną ukończył Wyższy Kurs Nauczycielski we Lwowie. Uczył matematyki. W kampanii 1939 walczył jako porucznik w Armii "Kraków". Całą wojnę przeżył w oflagu w Woldenbergu, gdzie zdobył dodatkowe wykształcenie. W 1945 wstąpił do WP, znalazł się też w Wyższej Szkole Oficerskiej. Od 1946 uczył w lubelskich liceach, a od 1949 kierował Liceum Pedagogicznym. Do Zamościa przybył w 1953, obejmując stanowisko dyrektora II LO (podczas jego kierownictwa doszło do przeniesienia szkoły do nowego obiektu), w międzyczasie także szkoły pielęgniarskiej. W 1968 usunięty ze szkoły i z PZPR. W 1968-70 kierował Technikum Ekonomicznym (uczył jeszcze do 1990).
W 1960-65 stał na czele oddziału Tow. Przyjaźni Polsko-Chińskiej, był też prezesem TKKF "Roztocze" (1956-65), przewodniczącym ZP SZS, działał w ZBoWiD (autor kroniki, doprowadził do awansów kombatanckich) i TPD (utworzył plac zabaw na os. Promyk i przez wiele lat organizował tam festyny z okazji Dnia Dziecka). Był autorem wydawanych własnym sumptem od 1992 tomików Wierszy i opowiadań (w 2001 tom XIV). Żona Maria (1912-1970) ur. w Zwierzyńcu, ukończyła SN, też była nauczycielką, w 1963-65 kierowniczką szkoły nr 6, zmarła podczas lekcji (z nagrobka - zmarła na posterunku). Jak napisał we wspomnieniach -  Tu przeszedłem piekło zawiści i nienawiści, byłem prześladowany. Tu zabrano mi dom, tu zamordowano żonę i wyrzucono z pracy.


 * W 1958 wprowadził w szkole prace ręczne, nie pytając nikogo o zgodę. Sam opracował program i 67 dziewcząt uczyło się dobrowolnie kroju i szycia, pisania na maszynie oraz gotowania i pieczenia, Niebawem doszła obróbka metalu, drewna tworzyw sztucznych, a nawet praca w tkalni zamojskiego "Wzoru". Dopiero po kilku latach inne licea zaczęły czynić podobnie. (B. Sawa)