Franciszek Małaszowski (1890-1973) ur. w Ulanowie, w l. 20. zamieszkał w Zamościu, od 1939 prowadził przy ul. Odrodzenia 16 zakład instalacji elektrycznych o niskich napięciach, po wojnie przy ul. Żeromskiego 16, później przez ćwierć wieku przy ul. Solnej. W 1965 współwłaścicielem, jako J. Małaszowski i s-ka, został ur. w Zamościu syn Jerzy Małaszowski (1928-1993), który od 1967 prowadził firmę samodzielnie. Był m.in. współzałożycielem spółdzielni rzemieślniczej. Wyszkolił wielu uczniów, W 1981-85 był starszym Cechu Rzemiosł Różnych, działacz SD (kandydował do WRN). Spoczywają na cmentarzu parafialnym.


 * W szyldzie na ul. Solnej "Jerzy MałaszEwski".