Ur. w Radecznicy, po wojnie uczyła w szkole muzycznej, występowała jako solistka z orkiestrą Stow. Miłośników Sztuki, koncertowała podczas Tygodnia Sztuki - Chopin, Rachmaninow (1948). W 1953 wyjechała do Rostowa (w 1957 prosiła o pomoc w powrocie do kraju). Jej mąż Jan Łopatyński był przed wojną adwokatem.