Ur. w Zamościu, ukończyła Studium Nauczycielskie w Lublinie (geografia), uczyła w szkołach w okolicach Zamościa, później przez wiele lat w szkole nr 8. Radna miejska dwu kadencji (1994-2002), podczas wyborów w 1994 otrzymała największą liczbę głosów, była czł. Zarządu Miasta z listy Centroprawicy.