Ur. w Zamościu, ukończył szkołę nr 2, IV Liceum i archeologię na UMCS. Jest licencjonowanym przewodnikiem turystycznym (oprowadzał w kostiumie historycznym), pracował w firmie "Quand", stały współpracownik "Gazety Miasta" (cykl Wędrówki z Łosiewiczem), od 2014 związany z Biurem Turystycznym "Roztoka". W swojej aktywności zawodowej, szeroko uwzględnia wątki wschodnie, zwłaszcza Lwów, zaangażowany w pomoc dla mieszkańców Ukrainy. Uczestniczył w inscenizacji "Ścięcia czarownicy" (w roli Bazylego Rudomicza, 2009). Gromadzi materiały do dziejów Nowej Osady.