Ur. w Zamościu, syn zamojskiego kowala. Absolwent SN, potem UMCS (mgr chemii). Od 1965 uczył w Szkole nr 3, w 1984-90 jej dyrektorem. Jest działaczem ZNP, był prezesem Zarządu Okręgu w Zamościu (1983-90), następnie wiceprzewodniczącym ZG ZNP (1990-94), był też przewodniczącym WPZZ, a w 1994-2002  wiceprzewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, radnym WRN. Współpracował z MTA przy oprawie muzycznej spektakli (od 1962), prowadził przy Zakładach Mięsnych zespół "Koszka" i "Biedroneczki" (1962-65), w 1964 zadebiutował jego "zespół jazzowy", w 1966 zorganizował zespół muzyczny w WZMot., akompaniował podczas imprez towarzyskich. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP.